Werken met baby's

Let op! Onderstaande tekst is gekopieerd met toestemming van de website www.mamaacademynederland.nl 


Werken met baby's verplichte training wet IKK voor beroepskrachten werkzaam binnen de kinderopvang zoals pedagogisch medewerkers. Nu te volgen in Jirnsum locatie 15 min vanaf Sneek, Heerenveen, Joure, Drachten en Leeuwarden

 

Werken met baby's is een praktische training waarbij je leert hoe je de kwaliteit van de babyopvang op de groep kan verbeteren. Wij van de Mama Academy Nederland hebben jaren ervaring in het werken met baby's & het geven van interactieve trainingen.

 

 

Als pedagogisch medewerker heb jij een een belangrijke invloed op de ontwikkeling van de baby's. Tijdens de training  ga jij als pedagogisch medewerker o.a. onderzoeken hoe je op de groep een baby rust en regelmaat kan aanbieden. Wat kan je doen als een baby overprikkeld is. Je leert wat de baby aangeeft door middel van de non- en verbale communicatie. Verder gaan we dieper op in op onderwerpen zoals: hoe kan jij de de leeromgeving uitdagend en veilig inrichten, zodat de baby's gestimuleerd worden om de wereld om zich heen te ontdekken.  Hoe ga jij met baby's in interactie. 

Tijdens de training gaan we uit van ervarend leren. Hiermee bedoelen we dat je theorie krijgt aangeboden en  daarmee vervolgens gaat oefenen. Zelfreflectie is erg belangrijk. Om inzicht te krijgen in je eigen handelen leer jij reflecteren op basis van je eigen filmfragmenten. En natuurlijk is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en intervisie. 


Resultaat

Na afloop weet jij wat jouw invloed is op het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. En beschik jij over de vaardigheden om de kwaliteit van de babyopvang op de groep te verbeteren. Begrijp jij de non- en verbale communicatie van de baby's. En kan je een baby ondersteunen als hij of zij overprikkeld is.


Inhoud

 

De volgende onderdelen komen aan bod in de training:

 • Visie op baby’s en babyopvang.
 • Het bieden van emotionele ondersteuning.
 • Respect voor autonomie.
 • Structuur en continuïteit.
 • Zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet .
 • Ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties.
 • Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren.
 • Samenwerken met ouders en collega’s / uitwisselen en afstemmen.

 

Voor wie?

 
Voor pedagogisch medewerkers en gastouders die werken met baby’s. Dit kan zowel in de horizontale- als in een verticale groep zijn.

 • Minimaal MBO 3 niveau
 • Ook voor pedagogisch medewerkers die op dit moment niet op een babygroep werkzaam zijn.
 • Beroepskrachten die werken met 0 jarigen binnen de kinderopvang.

 

Duur


De training is opgebouwd uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uren . De trainingen vinden plaats op avond of in het weekend. 


Certificaat:


Je ontvangt bij 80% aanwezigheid, een actieve deelname tijdens de bijeenkomsten en het maken van de praktijkopdrachten een bewijs van deelname van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Met dit certificaat voldoe je aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn binnen de kinderopvang.

 

Tarief


€ 325- p.p.

Bij het tarief inbegrepen:

 • Het werkmateriaal
 • Het boekje ‘werken met baby’s op de groep’.
 • Geldig bewijs van deelname, hiermee voldoe je aan de eisen IKK.

De training gaat door bij voldoende deelname  minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers.


 

Vraag bij ons offerte op indien :

 • U een instelling bent die de training werken met baby's aan haar pedagogisch medewerkers wil aanbieden!
 • Jijzelf je met meerdere bekende personen de training bij wilt gaan wonen op de aangegeven datums. Of stuur ons de door jullie voorgestelde datums en tijden door.

 


Startdatums training Werken met Baby's. 


September 2019 start er een nieuwe groep.

KLIK hier voor meer informatie

 KLIK HIER