Boeken tips speciaal voor de (aanstaande) mama,

Buskruit met Muisjes

Dit boek kun je gebruiken als voorbereiding op de zwangerschap en bevalling en als naslagwerk na de bevalling. De drie auteurs zijn vriendinnen en moeder. Tijdens hun zwangerschap en daarna hadden ze zoveel vragen waarop ze geen antwoord vonden, dat ze besloten een boek te maken waar die antwoorden wel in staan. Twintig hoofdstukken die weer onderverdeeld zijn met titels als Pijnbestrijding, De kraamtijd, Borstvoeding geven en Babykwaaltjes. Ook zijn ervaringen met het ouderschap opgenomen van bekende Nederlanders zoals Natasja Froger. Met voedingsschema's en een checklist zoals 'Inhoud kraampakket' en 'Op pad met je baby, wat neem je mee?' Hier en daar zijn blauwe briefjes opgenomen, gericht aan Jan (verzamelnaam voor vaders) met informatie.

 Duik in je weeën

Dit boek wil vrouwen leren hun lijf bewust te ervaren. Een bewuste voorbereiding op de bevalling is volgens de auteur: bewuste concentratie op weeën en volledige overgave eraan. Spieren spelen hierbij een belangrijke rol, daarom wordt daar uitgebreid aandacht aan besteed. De achtergrond van dit boek is de stelling: meer kennis over spieren geeft meer vertrouwen in je bevalling en een positieve instelling heeft veel invloed op het verloop ervan. Uitgave in breed formaat met duidelijke, af en toe wat kinderlijke illustraties, verdeeld in hoofdstukken, met inhoudsopgave, register en literatuurverwijzingen. De auteur is een ervaren oefentherapeute Mensendieck..

De taal van het huilen

De Amerikaanse schrijfster geeft in haar speciale opvoedingsmethode de heilzame werking weer van huilen bij jonge kinderen. Door een kind onbelemmerd te laten huilen zouden namelijk frustratiegevoelens en stress worden verwerkt, dat tot een aangename ontspanning kan leiden. Ongetwijfeld zijn er in het boek voor ouders en opvoeders goede richtlijnen te vinden. Dit zal vooral het geval zijn wanneer ze te maken hebben met steeds maar huilende of driftige kinderen. De aanbevolen 'vasthoudtherapie' vereist echter wel inzicht en doorzettingsvermogen. Om de methode goed toe te passen is een volledige inzet van de opvoeder noodzakelijk. Door bij de uiteenzetting van haar methode veel voorbeelden uit de praktijk weer te geven maakt de schrijfster haar bedoelingen goed duidelijk. Sommige raadgevingen zijn nogal rigoreus, bijvoorbeeld als het gaat om het kind langdurig vast te houden als het huilt, of om bij de baby te blijven tot hij slaapt. De brieven met loftuitingen van tevreden ouders aan het einde van het boek maken het tot een wat charismatisch geheel. Het boek is geschikt voor ouders, opvoeders en (aanstaande) werkers in de gezondheidszorg..

Borstvoeding 

 

De samensteller, borstvoedingsorganisatie La Leche League, is in Nederland en internationaal een autoriteit op het gebied van borstvoeding. Dit boek is een bewerking en goed aangepast aan de Nederlandse en Vlaamse situatie. Nieuwe inzichten en onderzoeksresultaten zijn verwerkt. Een voorwoord, aanbeveling van een kinderarts en inleiding vormen het voorwerk. Het boek bestaat uit twintig hoofdstukken, verdeeld over acht delen: 'Borstvoeding geven; ook iets voor jou'; 'De eerste maanden'; 'Weer aan het werk'; 'Leven als gezin'; 'Als je baby ouder wordt'; 'Bijzondere situaties'; 'De kracht van borstvoeding', 'Moeders helpen moeders'. Verder zijn adressen en een uitgebreid trefwoordenregister opgenomen. Uitleg over hoe borstvoeding werkt, tips, ervaringsverhalen, sfeer- en instructiefoto's in kleur (aanleghouding) en zwart-wittekeningen maken het boek tot een gedegen naslagwerk..

 

Baby in een droomritme

Nieuwe, flink uitgebreide en herziene editie van het boek uit 2009. Een onrustige baby of huilbaby kan jonge ouders tot wanhoop brengen. Dit boek gaat in op elk detail en kan zeker steun geven. Het is opgezet in de vorm van een recept: eerst de ingrediënten voor een droomslaap: slapen, eten, liefde en ritme. Daarnaast zijn de juiste hoeveelheden belangrijk. Met handige overzichtjes zoals 'SOS onrust' en 'Ritme in een oogopslag'. Slaaptrainingen met voor- en nadelen op een rijtje. En natuurlijk het 'Droomplan' van ritme en slaap voor pasgeborenen tot baby's van 1 jaar. Tot slot een overzicht met veel voorkomende problemen. Met ervaringen van ouders. De auteur is ervaringsdeskundige. Bevat bronnen en links. De vormgeving van de binnenkant is netjes, maar de tekstkolom is erg breed, wat vermoeiend leest.

Moeder worden voor je 25ste

Toen de auteur van dit boek op jonge leeftijd bewust kinderen kreeg, merkte zij dat het moederschap op jonge leeftijd diverse implicaties heeft. Om andere jonge moeders te helpen in hun voorbereiding schreef ze een boek. Onderwerpen zijn onder meer hoe is het voor de relaties met je omgeving; hoe reageert de omgeving en waar krijg je in het eerste jaar mee te maken. Een boek dat jonge aankomend moeders zeker zal helpen in de voorbereiding. Dit is een herziene druk: de genoemde data zijn geactualiseerd en nieuwe onderzoeksresultaten zijn ingevoegd. Vervanging aangeraden. 6 H Drs. M.L. de Jager-2010-37-91

 Handboek over de huid.

Wij van zwanger & kids vinden dit handboek een echte aanrader!

 Oei, ik Groei!

 Frans Plooij, een van de auteurs van de bestseller 'Oei, ik groei!' (1992)*, geeft in deze nieuwe uitgave informatie over zwangerschap en geboorte, speciaal voor vrouwen die voor het eerst in verwachting zijn. Eerst komen de relatie en de conceptie aan de orde; vervolgens de zwangerschap zelf, met alle aandacht voor de fysieke en psychische ontwikkelingen van de aanstaande moeder. De auteurs gaan in op de emotionele aspecten van de zwangerschap en geven daarbij allerlei informatie en tips voor een voorspoedig verloop. Ook de aanstaande vader krijgt daarbij advies. Tot slot de bevalling en de daarop volgende kraamtijd, met aparte aandacht voor de feestelijke tradities daaromheen. Het boek is verzorgd uitgegeven, in gebonden uitvoering, met kleine kleurenfoto's; de cartoons in kleur van Peter de Wit ('Sigmund') zorgen voor een humoristische noot. Een register of literatuuropgave is er niet; wel is er een verwijzing naar de website www.oeiikgroei.nl.
Mede mogelijk gemaakt door: