Ik ben zelf 2 talig opgevoed. Welke taal kan ik met mijn kind spreken?

Voordat ik antwoord geef op deze vraag, wil ik een belangrijke succesfactor voor een meertalige opvoeding bespreken. Kinderen leren de taal op de juiste manier, wanneer ze die taal grammaticaal correct aangeboden krijgen. Ouders zouden daarom de taal met hun kind moeten spreken die zij zelf het beste beheersen. Als kinderen een goede basis aangeboden hebben gekregen in hun moedertaal, maakt dat het leren van een tweede of derde taal makkelijker. Bovendien weten ouders in hun beste taal de meeste woorden en de mooiste zinsconstructies onder woorden te brengen. Ouders kunnen met behulp daarvan hun gevoelens het makkelijkst verwoorden. Kinderen zijn er dus meer bij gebaat als ze in hun thuistaal een rijk taalaanbod krijgen, dan wanneer er gebrekkig Nederlands tegen ze wordt gesproken. En voor een ouder is het prettiger communiceren met hun kind!

Spreek je als ouder twee talen even goed, dan kun je zelf het beste aanvoelen of je één of beide talen wilt en kunt spreken met je kind. In dat geval zorg je ervoor dat de talen overzichtelijk worden aangeboden; bijvoorbeeld in de ene situatie -binnenshuis- Fries en in de andere situatie -buitenshuis- Nederlands. De talen worden zo verbonden aan een plek. Een andere manier is het spreken van een taal in een bepaalde situatie. Tijdens het avondeten Fries, op weg naar school Nederlands, bij boekje voorlezen de talen dagelijks wisselen… Legio mogelijkheden.

Geschreven door Jente Timmer van Meertaalpratijk uit Amsterdam